7 Giáo án Hình học Lớp 8 – Tiết 54: Kiểm tra chương III – Ngô Thanh Hữu mới nhất

I/ Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan : ( 4 điểm )

1/ Áp dụng định lý Talét tính độ dài y theo như hình vẽ ( MN // BC )

A. y = 13,5

B. y = 15,3

C. y = 18,8

2/ Tính độ dài của đoạn thẳng x như trong hình vẽ ( DE // BC )

A. x = 3,125

B. x = 3,521

C. x = 4,125

3/ Trong hai mệnh đề sau đây,mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?

 a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.

b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.

A. Câu b đúng, câu a sai.

B. Câu a đúng, câu b sai.

C. Câu a và câu b đều đúng.

 

doc
2 trang
Người đăng
haiha338
Ngày đăng
08/11/2021
Lượt xem
238Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Hình học Lớp 8 – Tiết 54: Kiểm tra chương III – Ngô Thanh Hữu”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 30 _ Tiết : 54 _ Ngày soạn:....Ngày dạy:KIỂM TRA CHƯƠNG IIII/ Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan : ( 4 điểm )1/ Áp dụng định lý Talét tính độ dài y theo như hình vẽ ( MN // BC )y = 13,5y = 15,3y = 18,82/ Tính độ dài của đoạn thẳng x như trong hình vẽ ( DE // BC )x = 3,125x = 3,521x = 4,1253/ Trong hai mệnh đề sau đây,mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai? a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.Câu b đúng, câu a sai.Câu a đúng, câu b sai.Câu a và câu b đều đúng.4/ Tính độ dài x theo như hình vẽ ( Biết AD là tia phân giác của góc A )x = 28,14x = 14,28x = 18,245/ Cho tam giác ABC và A’B’C’ có Â = Â’ và . Hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp nào?Trường hợp đồng dạng thứ nhất.Trường hợp đồng dạng thứ hai.Trường hợp đồng dạng thứ ba.6/ Các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?Tam giác này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.Tỉ số diện tích của hai tam giác bằng bình phương tỉ số đồng dạng. Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.7/ Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau . Hỏi hai tam giác nào đồng dạng?3 cm ; 4 cm ; 6 cm và 9 cm ; 15 cm ; 18 cm4 cm ; 5 cm ; 6 cm và 8 mm ; 10 mm ; 12 mm2 cm ; 3 cm ; 4 cm và 4 cm ; 5 cm ; 6 cm8/ Cho biết tam giác ABC đồng dạng tam giác DEF với AB = 12 cm. Biết tỉ số chu vi của hai tam giác này là 4. Cạnh DE bằng bao nhiêu ? DE = 4cm DE = 6cmDE = 3 cmII/ Bài toán ( 6 điểm )Bài 1. (2 điểm) Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là và hiệu độ dài hai cạnh là tương ứng của chúng là 12,5 cm. Tìm hai cạnh đó.Bài 2. (4 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12cm , BC = 9 cm.Gọi H là chân đường vuông kẻ từ A xuống BD.a) Chứng minh tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD.b) Tính AH.c) Tính diện tích tam giác AHB.ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG III_______I/ Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan : ( 4 điểm )1. B 2. A 3. B 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C  II/ Bài toán ( 6 điểm )Bài 1. Gọi x (cm), y(cm) lần lượt là hai cạnh của hai tam giác đồng dạng cần tìm (x, y > 0)Ta có :  (vì tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng) Và y – x = 12,5 => Khi đó : x = 93,75 cm.Bài 2. a) Xét hai tam giác vuông AHB và BCD ta có : (so le trong)suy ra : tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD.b) Dưa vào kết quả câu a ta được :  với AB = 12cm, BC = 9cm, BD = cmVậy c) .___________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_8_tiet_54_kiem_tra_chuong_iii_ngo_thanh.doc