23 Luận án Đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình trong ngành khách sạn tại Việt Nam mới nhất

LỜI CAM KẾT I

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁI

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤCBIÉƯĐÒ

DANH MỤC HĨNH

DANH MỤC PHỤ LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIẸƯ CHƯ? G VÈ NGHIÊN cứư.

1.1. Lý do lựa chọn đề tài

1.2. Mục tiêu vã câu hói nghiên iru .

13. Đối tượng vả phạm vi nghiêi

1.4. Các khái niệm cơ hãn

1.4.1. Đồi mới sâng tạo

1.4.2. Đồi mói sáng tạo sán pha n

1.4.3. Đồi mói sáng tạo quy trim

1.4.4. Dổi mới sáng tạo sán phâ n xanh và quy trinh xanh

1.4.5. Khách sạn

1.5. Phương pháp nghiên cứu .

1.6. Những dóng góp mới cùa dí

1.7. Cầu trúc cùa luận án

CHƯƠNG 2. Cơ SỞ LÝ THHYqT-

2.1. Tổng quan về dổi mói sáng

2.1.1. Khái niệm đổi mới sáng t o.

2.1.2. Cảc loại hình đối mới sản

2.2. Hệ thống dồi mới sáng tạo II gành

23. Tống quan về dổi mới sáng

2.3.1. Tâm quan trọng của đôi n ới sảng tạo trong ngành du lịch

tài

ạo.

tạo

ạo trong ngành du lịch

. iỉi

vii

viii ,.ix

.6

.6

.6

.7

.7

.7

.7

.7

.9

.10

.20

.21

.22

.22

 

234 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình trong ngành khách sạn tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • luan_an_doi_moi_sang_tao_san_pham_va_quy_trinh_trong_nganh_k.pdf