213 Tổng hợp các vấn đề cần nắm về báo cáo sử dụng hoá đơn quý 4/2022 mới nhất

Tổng hợp những vấn đề cần biết về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 năm 2022