193 Giá vàng 9999 hôm nay 09/08/2021 cập nhật mới nhất mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay Cập nhật lần cuối ngày 09/08/2021, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 mới nhất hôm nay ngày 09/08/2021

Giá Vàng Thế Giới Hôm Nay 09/08 – Giá Vàng Online Hôm Nay.

Giá vàng 9999 hôm nay ngày 08/09/2021 SJC Hà Nội và giá vàng SJC Hà Nội 30 ngày qua

NgàyMuaBán
Ngày 10 tháng 8 năm 20215.625.000 won 5k5.697.000 won 5k
09-08-20215.620.000 won 10.0005.692.000 won 10.000
08-08-20215.630.000 won5.702.000 won
07-08-20215.630.000 won 25 nghìn5.702.000 won 25 nghìn
06-08-20215.655.000 won5.727.000 won
05-08-20215.655.000 won 10.0005.727.000 won 10.000
04-08-20215.665.000 won 5k5.737.000 won 5k
03-08-20215.660.000 won 10.0005.732.000 won 10.000
02-08-20215.650.000 won 5k5.722.000 won 5k
01-08-20215.655.000 won5.727.000 won
31 Tháng Bảy, 20215.655.000 won 15 nghìn5.727.000 won 15 nghìn
30-07-20215.670.000 won 5k5.742.000 won 5k
Ngày 29 tháng 7 năm 20215.665.000 won 15 nghìn5.737.000 won 15 nghìn
Ngày 28 tháng 7 năm 20215.650.000 won 10.0005.722.000 won 10.000
Ngày 27 tháng 7 năm 20215.660.000 won 20 nghìn5.732.000 won 15 nghìn
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Giá vàng 9999 hôm nay 09/08/2021 SJC TPHCM và 30 ngày qua giá vàng SJC TPHCM

NgàyMuaBán
Ngày 10 tháng 8 năm 20215.625.000 won 5k5.695.000 won 5k
09-08-20215.620.000 won 10.0005.690.000 won 10.000
08-08-20215.630.000 won5.700.000 won
07-08-20215.630.000 won 25 nghìn5.700.000 won 25 nghìn
06-08-20215.655.000 won5.725.000 won
05-08-20215.655.000 won 10.0005.725.000 won 10.000
04-08-20215.665.000 won 5k5.735.000 won 5k
03-08-20215.660.000 won 10.0005.730.000 won 10.000
02-08-20215.650.000 won 5k5.720.000 won 5k
01-08-20215.655.000 won5.725.000 won
31 Tháng Bảy, 20215.655.000 won 15 nghìn5.725.000 won 15 nghìn
30-07-20215.670.000 won 5k5.740.000 won 5k
Ngày 29 tháng 7 năm 20215.665.000 won 15 nghìn5.735.000 won 15 nghìn
Ngày 28 tháng 7 năm 20215.650.000 won 10.0005.720.000 won 10.000
Ngày 27 tháng 7 năm 20215.660.000 won 20 nghìn5.730.000 won 15 nghìn
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 Phú Quý SJC và 30 ngày qua Giá vàng Phú Quý SJC

NgàyMuaBán
Ngày 10 tháng 8 năm 20215.630.000 won5.730.000 won
09-08-20215.630.000 won 10.0005.730.000 won
08-08-20215.640.000 won5.730.000 won
07-08-20215.640.000 won 30 nghìn5.730.000 won 20 nghìn
06-08-20215.670.000 won 5k5.750.000 won 5k
05-08-20215.665.000 won 5k5.745.000 won 5k
04-08-20215.670.000 won 10.0005.750.000 won 10.000
03-08-20215.660.000 won 10.0005.740.000 won 10.000
02-08-20215.650.000 won 10.0005.730.000 won 10.000
01-08-20215.660.000 won5.740.000 won
31 Tháng Bảy, 20215.660.000 won 20 nghìn5.740.000 won 20 nghìn
30-07-20215.680.000 won 10.0005.760.000 won 10.000
Ngày 29 tháng 7 năm 20215.670.000 won 10.0005.750.000 won 10.000
Ngày 28 tháng 7 năm 20215.660.000 won 10.0005.740.000 won 10.000
Ngày 27 tháng 7 năm 20215.670.000 won 10.0005.750.000 won 10.000
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Giá vàng 9999 hôm nay ngày 08/09/2021 SJC Đà Nẵng và giá vàng SJC Đà Nẵng 30 ngày qua

NgàyMuaBán
Ngày 10 tháng 8 năm 20215.625.000 won 5k5.697.000 won 5k
09-08-20215.620.000 won 10.0005.692.000 won 10.000
08-08-20215.630.000 won5.702.000 won
07-08-20215.630.000 won 25 nghìn5.702.000 won 25 nghìn
06-08-20215.655.000 won5.727.000 won
05-08-20215.655.000 won 10.0005.727.000 won 10.000
04-08-20215.665.000 won 5k5.737.000 won 5k
03-08-20215.660.000 won 10.0005.732.000 won 10.000
02-08-20215.650.000 won 5k5.722.000 won 5k
01-08-20215.655.000 won5.727.000 won
31 Tháng Bảy, 20215.655.000 won 15 nghìn5.727.000 won 15 nghìn
30-07-20215.670.000 won 5k5.742.000 won 5k
Ngày 29 tháng 7 năm 20215.665.000 won 15 nghìn5.737.000 won 15 nghìn
Ngày 28 tháng 7 năm 20215.650.000 won 10.0005.722.000 won 10.000
Ngày 27 tháng 7 năm 20215.660.000 won 20 nghìn5.732.000 won 15 nghìn
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua Giá vàng PNJ Hà Nội

NgàyMuaBán
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 PNJ TP.HCM và giá vàng 30 ngày qua PNJ TP.HCM

NgàyMuaBán
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 DOJI SG và giá vàng 30 ngày qua DOJI SG

NgàyMuaBán
Ngày 10 tháng 8 năm 20215.615.000 won5.765.000 won
09-08-20215.615.000 won 35 nghìn5.765.000 won 25 nghìn
08-08-20215.650.000 won5.790.000 won
07-08-20215.650.000 won5.790.000 won
06-08-20215.650.000 won5.790.000 won
05-08-20215.650.000 won5.790.000 won
04-08-20215.650.000 won5.790.000 won
03-08-20215.650.000 won5.790.000 won
02-08-20215.650.000 won5.790.000 won
01-08-20215.650.000 won5.790.000 won
31 Tháng Bảy, 20215.650.000 won5.790.000 won
30-07-20215.650.000 won5.790.000 won
Ngày 29 tháng 7 năm 20215.650.000 won 30 nghìn5.790.000 won 35 nghìn
Ngày 28 tháng 7 năm 20215.680.000 won5.755.000 won
Ngày 27 tháng 7 năm 20215.680.000 won5.755.000 won
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Giá vàng 9999 hôm nay 8/9/2021 DOJI HN và giá vàng 30 ngày qua DOJI HN

NgàyMuaBán
Ngày 10 tháng 8 năm 20215.615.000 won5.765.000 won
09-08-20215.615.000 won 15 nghìn5.765.000 won 10.000
08-08-20215.630.000 won 5k5.775.000 won 5k
07-08-20215.635.000 won 5k5.780.000 won 5k
06-08-20215.640.000 won5.785.000 won
05-08-20215.640.000 won 5k5.785.000 won 5k
04-08-20215.645.000 won5.790.000 won
03-08-20215.645.000 won5.790.000 won
02-08-20215.645.000 won 3k5.790.000 won 3k
01-08-20215.648.000 won5.793.000 won
31 Tháng Bảy, 20215.648.000 won5.793.000 won
30-07-20215.648.000 won 2k5.793.000 won 2k
Ngày 29 tháng 7 năm 20215.650.000 won5.795.000 won 5k
Ngày 28 tháng 7 năm 20215.650.000 won 20 nghìn5.790.000 won 20 nghìn
Ngày 27 tháng 7 năm 20215.670.000 won 10.0005.770.000 won 10.000
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 Bảo Tín Minh Châu và giá vàng Bảo Tín Minh Châu 30 ngày qua

NgàyMuaBán
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 EXIMBANKA và 30 ngày qua Giá vàng EXIMBANKA

NgàyMuaBán
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 MARITIME BANK và giá vàng 30 ngày qua MARITIME BANK

NgàyMuaBán
Ngày 10 tháng 8 năm 20215.581.000 won 45 nghìn5.730.000 won 45 nghìn
09-08-20215.626.000 won 56 nghìn5.775.000 won 45 nghìn
08-08-20215.570.000 won5.730.000 won
07-08-20215.570.000 won 50 nghìn5.730.000 won 20 nghìn
06-08-20215.620.000 won5.750.000 won
05-08-20215.620.000 won5.750.000 won
04-08-20215.620.000 won5.750.000 won
03-08-20215.620.000 won5.750.000 won
02-08-20215.620.000 won 10.0005.750.000 won 20 nghìn
01-08-20215.630.000 won5.770.000 won
31 Tháng Bảy, 20215.630.000 won5.770.000 won
30-07-20215.630.000 won5.770.000 won 10.000
Ngày 29 tháng 7 năm 20215.630.000 won 10.0005.760.000 won
Ngày 28 tháng 7 năm 20215.620.000 won 10.0005.760.000 won
Ngày 27 tháng 7 năm 20215.630.000 won 15 nghìn5.760.000 won 15 nghìn
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 Giá vàng VIETINBANK GOLD và giá vàng VIETINBANK GOLD 30 ngày qua

NgàyMuaBán
Ngày 10 tháng 8 năm 20215.625.000 won 5k5.697.000 won 5k
09-08-20215.620.000 won 35 nghìn5.692.000 won 35 nghìn
08-08-20215.655.000 won5.727.000 won
07-08-20215.655.000 won5.727.000 won
06-08-20215.655.000 won5.727.000 won
05-08-20215.655.000 won 10.0005.727.000 won 10.000
04-08-20215.665.000 won 15 nghìn5.737.000 won 15 nghìn
03-08-20215.650.000 won5.722.000 won
02-08-20215.650.000 won 20 nghìn5.722.000 won 20 nghìn
01-08-20215.670.000 won5.742.000 won
31 Tháng Bảy, 20215.670.000 won5.742.000 won
30-07-20215.670.000 won 5k5.742.000 won 5k
Ngày 29 tháng 7 năm 20215.665.000 won 5k5.737.000 won 5k
Ngày 28 tháng 7 năm 20215.660.000 won5.732.000 won
Ngày 27 tháng 7 năm 20215.660.000 won 20 nghìn5.732.000 won 15 nghìn
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước

Theo dõi Fanpage và cập nhật tin tức mới nhất https://www.facebook.com/giavang.asia